مشارکت در پویش آب رسانی به روستاهای مناطق سیستان وبلوچستان

مشارکت در پویش آب رسانی به روستاهای مناطق سیستان وبلوچستان

بندگی یعنی در کوچه پس کوچه‌های زندگی دست کسی را بگیری...

و این‌بار دست‌گیر سیستان و بلوچستان عزیز هستیم.


مبلغ حمایت خود را وارد کنید

شما می‌توانید با هر مبلغی حمایت کنید (حداقل: 5,000 ریال) ، لطفا در وارد کردن مبلغ مورد نظر خود، دقت فرمایید.