روغن زیتون بابو

۶٨,٠٠٠ تومان
با اطمینان خرید کنید!

روغن زیتون بابو

 

در روایات ما می فرماید:

دهنة الاخیار؛ روغن زیتون؛ روغن آدم های خوب و خیّر است.

و ادام المصطفی؛ و خورش افراد برگزیده شده است،(و پیامبر برگزیده شده است)

و طعام الاتقیاء: و طعام انسانهای با تقوا است.

و مُسِحَت باقدس مرتین؛ دو بار با قدس ، مسح شده است.

و بورکت مُقبلة؛ و در فصلش مبارک است.

و بورکت مدبرة؛ کهنه هم باشد مبارک است. 

و هو احب الأصباغ الی رسول الله صل الله علیه و آله؛ و برای پیامبر بهترین غذا است که با نان خورده می شود.

 

علیکم بالزیت؛ روغن زیتون استفاده کنید.

فإنه یکشف المرّة ؛ مرّهء ( رسوبات سودا و صفرا) را برطرف می نماید.

و یذهب البلغم؛ و بلغم را از بین می برد.

ویشدالعصب؛ و عصب را تقویت می کند.

و یذهب بالضنا؛ و بیماری را از بین می برد.

و یحسِّن الخُلق؛ و اخلاق را نیکو می کند.

و یطیب النفس: و نفس انسان را خوش می کند. دلخوشی را زیاد می کند.

و یذهب بالغم؛ و هم و غم را برطرف می کند و از بین میبرد.

 

علیک بالزیت؛ روغن زیتون مصرف کن.

فکله و دهن به؛ او را بخور و با او روغن مالی کن.

دارای بویه ملیح و آرام  

وزن:1لیتر(900سی سی)     

قیمت:68000ت

محصولات مشابه

پر فروش ها